Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101

2.010.000 

Bộ cho bàn ngang ngang 36cm 2.010.000 đ
Bộ cho bàn ngang ngang 41cm 2.170.000 đ
Bộ cho bàn ngang ngang 48cm 2.280.000 đ
Bộ cho bàn ngang ngang 61cm 2.380.000 đ

Giá sản phẩm chưa bao gồm đèn điện

Quý khách hàng muốn mua sản phẩm hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng để lại thông tin bên dưới. Đồ thờ Huyền Đức có cơ duyên được tư vấn cho Quý khách.

Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ Mã HD888101

Chất liệu: Sứ Gấm Đỏ Đài Loan

Màu Sắc: Đỏ Gấm

Các kích thước: 

  • Dành cho bàn 36cm: Bát hương 12cm
  • Dành cho bàn 41cm: Bát hương 15cm
  • Dành cho bàn 48cm: Bát hương 15cm
  • Dành cho bàn 61cm: Bát hương 17cm
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101

Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101 Dành Cho Bàn Ngang 36cm

Giá sản phẩm không bao gồm đèn điện: 2.010.000 đ

Chân Nến Thủy Tinh HD888097 1
Chân Đế Bát Hương Bằng Gỗ HD222045 ĐK 11cm 1
Đèn dầu lưu ly hoa sen HD888057 1
Ống hương gấm đỏ HD888024 – Cao 20cm 1
Lọ hoa gấm đỏ HD888026 – Cao 20cm 1
Khay chén 3 gấm đỏ HD888028 1
Mâm bồng gấm đỏ HD888020 – ĐK 20cm 1
Chóe gấm đỏ HD888022 – Cao 11cm (S3) 2
Bát hương gấm đỏ hình lựu HD888018 – ĐK 12cm 1
Tổng Tiền 2.010.000 đ

Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101 Dành Cho Bàn Ngang 41cm

Giá sản phẩm không bao gồm đèn điện: 2.170.000 đ

Đèn dầu lưu ly hoa sen HD888057 1
Ống hương gấm đỏ HD888024 – Cao 20cm 1
Lọ hoa gấm đỏ HD888026 – Cao 20cm 1
Khay chén 3 gấm đỏ HD888028 1
Mâm bồng gấm đỏ HD888020 – ĐK 22cm 1
Chóe gấm đỏ HD888022 – Cao 11cm (S3) 2
Chân Đế Bát Hương Bằng Gỗ HD222045 – ĐK 13cm 1
Bát hương gấm đỏ hình lựu HD888018 – ĐK 15cm 1
Chân Nến Thủy Tinh HD888097 1
Tổng Tiền 2.170.000 đ

Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101 Dành Cho Bàn Ngang 48cm

Giá sản phẩm không bao gồm đèn điện: 2.280.000 đ

Đèn dầu lưu ly hoa sen HD888057 1
Ống hương gấm đỏ HD888024 – Cao 20cm 1
Lọ hoa gấm đỏ HD888026 – Cao 25cm 1
Khay chén 3 gấm đỏ HD888028 1
Mâm bồng gấm đỏ HD888020 – ĐK 22cm 1
Chóe gấm đỏ HD888022 – Cao 12cm (S2) 2
Chân Đế Bát Hương Bằng Gỗ HD222045 – ĐK 13cm 1
Bát hương gấm đỏ hình lựu HD888018 – ĐK 15cm 1
Chân Nến Thủy Tinh HD888097 1
Tổng Tiền 2.280.000 đ

Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Đỏ HD888101 Dành Cho Bàn Ngang 61cm

Giá sản phẩm không bao gồm đèn điện: 2.380.000 đ

Đèn dầu lưu ly hoa sen HD888057 1
Ống hương gấm đỏ HD888024 – Cao 20cm 1
Lọ hoa gấm đỏ HD888026 – Cao 25cm 1
Khay chén 3 gấm đỏ HD888028 1
Mâm bồng gấm đỏ HD888020 – ĐK 22cm 1
Chóe gấm đỏ HD888022 – Cao 12cm (S2) 2
Chân Đế Bát Hương Bằng Gỗ HD222045 – ĐK 15cm 1
Bát hương gấm đỏ hình lựu HD888018 – ĐK 17cm 1
Chân Nến Thủy Tinh HD888097 1
Tổng Tiền 2.380.000 đ
SẢN PHẨM CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM