Đồ Thờ

BÀN THỜ THẦN TÀI THỔ ĐỊA GỒM

Bàn thờ Thần Tài Gỗ
Bàn thờ Thần Tài Gỗ
Bát Hương
Bát Hương
Tượng Thần Tài Thổ Địa
Tượng Thần Tài Thổ Địa
Cốt Thất Bảo
Khay chén
Khay chén
Mâm bồng
Mâm bồng
Tượng Thần Tiền
Tượng Phật Di Lặc
Thiềm Thừ
Tỳ Hưu
Bài Vị
Bài Vị
Túi Tiền
Túi Tiền
Ống hương
Ống hương
Lọ Hoa
Đèn bàn thờ
Kệ kê bàn thờ
Kệ kê bàn thờ
Hộp ngũ cốc tài lộc
Chân nến