Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104

2.130.000 

Bộ cho bàn ngang ngang 36cm 2.130.000 đ
Bộ cho bàn ngang ngang 41cm 2.290.000 đ
Bộ cho bàn ngang ngang 48cm 2.340.000 đ
Bộ cho bàn ngang ngang 61cm 2.500.000 đ

Giá sản phẩm chưa bao gồm đèn điện

Quý khách hàng muốn mua sản phẩm hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng để lại thông tin bên dưới. Đồ thờ Huyền Đức có cơ duyên được tư vấn cho Quý khách.

Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng Mã HD888104

Chất liệu: Sứ Gấm Vàng Đài Loan

Màu Sắc: Vàng Gấm

Các kích thước: 

  • Dành cho bàn 36cm: Bát hương 12cm
  • Dành cho bàn 41cm: Bát hương 15cm
  • Dành cho bàn 48cm: Bát hương 15cm
  • Dành cho bàn 61cm: Bát hương 17cm
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104
Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104

Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104 Dành Cho Bàn Thờ Ngang 36cm

Giá sản phẩm không bao gồm đèn điện: 2.130.000 đ

Chân Nến Thủy Tinh HD888097 2
Chân Đế Bát Hương Bằng Gỗ HD222045 ĐK 11cm 1
Khay chén 3 gấm vàng HD888051 1
Mâm bồng gấm vàng HD888021 – ĐK 20cm 1
Ống hương gấm vàng HD888025 – Cao 20cm 1
Lọ hoa gấm vàng HD888027 – Cao 20cm 1
Bát hương gấm vàng hình lựu HD888019 – ĐK 12cm 1
Nậm rượu gấm vàng HD888054 1
Chóe gấm vàng HD888023 – Cao 11cm (S3) 2
Tổng Tiền 2.130.000 đ

Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104 Dành Cho Bàn Thờ Ngang 41cm

Giá sản phẩm không bao gồm đèn điện: 2.290.000 đ

Chân Nến Thủy Tinh HD888097 2
Nậm rượu gấm vàng HD888054 1
Ống hương gấm vàng HD888025 – Cao 20cm 1
Lọ hoa gấm vàng HD888027 – Cao 20cm 1
Khay chén 3 gấm vàng HD888051 1
Mâm bồng gấm vàng HD888021 – ĐK 22cm 1
Chóe gấm vàng HD888023 – Cao 11cm (S3) 2
Chân Đế Bát Hương Bằng Gỗ HD222045 – ĐK 13cm 1
Bát hương gấm vàng hình lựu HD888019 – ĐK 15cm 1
Tổng Tiền 2.290.000 đ

Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104 Dành Cho Bàn Thờ Ngang 48cm

Giá sản phẩm không bao gồm đèn điện: 2.340.000 đ

Nậm rượu gấm vàng HD888054 1
Ống hương gấm vàng HD888025 – Cao 20cm 1
Lọ hoa gấm vàng HD888027 – Cao 25cm 1
Khay chén 3 gấm vàng HD888051 1
Mâm bồng gấm vàng HD888021 – ĐK 22cm 1
Chóe gấm vàng HD888023 – Cao 11cm (S3) 2
Chân Đế Bát Hương Bằng Gỗ HD222045 – ĐK 13cm 1
Bát hương gấm vàng hình lựu HD888019 – ĐK 15cm 1
Chân Nến Thủy Tinh HD888097 2
Tổng Tiền 2.340.000 đ

Bộ Đồ Thờ Sứ Gấm Vàng HD888104 Dành Cho Bàn Thờ Ngang 61cm

Giá sản phẩm không bao gồm đèn điện: 2.500.000 đ

Nậm rượu gấm vàng HD888054 1
Ống hương gấm vàng HD888025 – Cao 20cm 1
Lọ hoa gấm vàng HD888027 – Cao 25cm 1
Khay chén 3 gấm vàng HD888051 1
Mâm bồng gấm vàng HD888021 – ĐK 22cm 1
Chóe gấm vàng HD888023 – Cao 12cm (S2) 2
Chân Đế Bát Hương Bằng Gỗ HD222045 – ĐK 15cm 1
Bát hương gấm vàng hình lựu HD888019 – ĐK 17cm 1
Chân Nến Thủy Tinh HD888097 2
Tổng Tiền 2.500.000 đ
SẢN PHẨM CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM