Hotline: 0965.999.463

Bộ bàn thờ Thần Tài Hiện đại Sứ vàng ngà HD999383

5.390.000 

Giá trọn bộ ngang 36cm 5.390.000 đ

Giá trọn bộ ngang 41cm 5.920.000 đ

Giá trọn bộ ngang 48cm 6.560.000 đ

Quý khách hàng muốn mua sản phẩm hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng để lại thông tin bên dưới. Đồ thờ Huyền Đức có cơ duyên được tư vấn cho Quý khách.

Bộ bàn thờ Thần Tài Hiện đại Sứ vàng ngà HD999383

Bộ bàn thờ Thần Tài Hiện đại Sứ vàng ngà HD999383
Bộ bàn thờ Thần Tài Hiện đại Sứ vàng ngà HD999383
Bộ bàn thờ Thần Tài Hiện đại Sứ vàng ngà HD999383
Bộ bàn thờ Thần Tài Hiện đại Sứ vàng ngà HD999383
Bộ bàn thờ Thần Tài Hiện đại Sứ vàng ngà HD999383
Bộ bàn thờ Thần Tài Hiện đại Sứ vàng ngà HD999383
Bộ bàn thờ Thần Tài Hiện đại Sứ vàng ngà HD999383
Bộ bàn thờ Thần Tài Hiện đại Sứ vàng ngà HD999383
Bộ bàn thờ Thần Tài Hiện đại Sứ vàng ngà HD999383
Bộ bàn thờ Thần Tài Hiện đại Sứ vàng ngà HD999383

 

Bộ bàn thờ Thần Tài mã HD999383 ngang 36cm

Giá trọn bộ 5.390.000 đ

Đèn Thủy Tinh 3 Bông Vàng Rau Muống HD222040 1
Tỳ Hưu Phong Thuỷ Đế Kính Xoay Vàng Mật Ong HD444021 1
Thiềm Thừ Ngậm Tiền Đế Kính Xoay Vàng Mật Ong HD444018 1
Túi Vàng Lá Non Phong Thủy HD222064 1
Bát thả hoa ngà vàng Bát Tràng HD888016 – ĐK 15cm (S4) 1
Nậm rượu ngà vàng Bát Tràng HD888014 – Cao 13cm (S3) 1
Chân nến ngà vàng Bát Tràng HD888015 – ĐK 8cm (S3) 2
Ống hương ngà vàng Bát Tràng HD888012 – Cao 18cm 1
Lọ hoa ngà vàng Bát Tràng HD888013 – Cao 22cm 1
Mâm bồng ngà vàng Bát Tràng HD888010 – ĐK 22cm 1
Khay chén 5 ngà vàng Bát Tràng cỡ nhỏ HD888050 1
Chóe ngà vàng Bát Tràng HD888011 – Cao 10cm (S4) 3
Bát hương ngà vàng Bát Tràng HD888009 – ĐK 12cm 1
Tượng Thần Tài Thổ Địa bằng Sứ Ngà Vàng HD666031 – Cao 15cm 1
Tượng Thần Tiền bằng Sứ Giang Tây HD777023 – Cao 20cm 1
Bài Vị Kính HD222050 – S4 1
Đế Kê Bàn Thờ Thần Tài Đục Trơn Gỗ Xoan Màu Nâu HD222025 – Ngang 69cm 1
Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Gỗ Màu Nâu HD922153 – Ngang 36cm 1
Tổng Tiền 5.390.000 đ

 

Bộ bàn thờ Thần Tài mã HD999383 ngang 41cm

Giá trọn bộ 5.920.000 đ

Đèn Thủy Tinh 3 Bông Vàng Rau Muống HD222040 1
Tỳ Hưu Phong Thuỷ Đế Kính Xoay Vàng Mật Ong HD444021 1
Thiềm Thừ Ngậm Tiền Đế Kính Xoay Vàng Mật Ong HD444018 1
Túi Vàng Lá Non Phong Thủy HD222064 1
Bát thả hoa ngà vàng Bát Tràng HD888016 – ĐK 20cm (S3) 1
Nậm rượu ngà vàng Bát Tràng HD888014 – Cao 15cm (S2) 1
Chân nến ngà vàng Bát Tràng HD888015 – ĐK 8cm (S3) 2
Ống hương ngà vàng Bát Tràng HD888012 – Cao 18cm 1
Lọ hoa ngà vàng Bát Tràng HD888013 – Cao 22cm 1
Mâm bồng ngà vàng Bát Tràng HD888010 – ĐK 24cm 1
Khay chén 5 ngà vàng Bát Tràng cỡ nhỏ HD888050 1
Chóe ngà vàng Bát Tràng HD888011 – Cao 10cm (S4) 3
Bát hương ngà vàng Bát Tràng HD888009 – ĐK 14cm 1
Tượng Thần Tài Thổ Địa bằng Sứ Ngà Vàng HD666031 – Cao 18cm 1
Tượng Thần Tiền bằng Sứ Giang Tây HD777023 – Cao 25cm 1
Bài Vị Kính HD222050 – S4 1
Đế Kê Bàn Thờ Thần Tài Đục Trơn Gỗ Xoan Màu Nâu HD222025 Ngang 81cm 1
Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Gỗ Màu Nâu HD922153 – Ngang 41cm 1
Tổng Tiền 5.920.000 đ

 

Bộ bàn thờ Thần Tài mã HD999383 ngang 48cm

Giá trọn bộ 6.560.000 đ

Đèn Thủy Tinh 3 Bông Vàng Rau Muống HD222040 1
Tỳ Hưu Phong Thuỷ Đế Kính Xoay Vàng Mật Ong HD444021 1
Thiềm Thừ Ngậm Tiền Đế Kính Xoay Vàng Mật Ong HD444018 1
Túi Vàng Lá Non Phong Thủy HD222064 1
Bát thả hoa ngà vàng Bát Tràng HD888016 – ĐK 20cm (S3) 1
Chân nến ngà vàng Bát Tràng HD888015 – ĐK 8cm (S3) 2
Nậm rượu ngà vàng Bát Tràng HD888014 – Cao 15cm (S2) 1
Ống hương ngà vàng Bát Tràng HD888012 – Cao 20cm 1
Lọ hoa ngà vàng Bát Tràng HD888013 – Cao 25cm 1
Mâm bồng ngà vàng Bát Tràng HD888010 – ĐK 24cm 1
Khay chén 5 ngà vàng Bát Tràng cỡ nhỏ HD888050 1
Chóe ngà vàng Bát Tràng HD888011 – Cao 12cm (S3) 3
Bát hương ngà vàng Bát Tràng HD888009 – ĐK 14cm 1
Tượng Thần Tài Thổ Địa bằng Sứ Ngà Vàng HD666031 – Cao 18cm 1
Tượng Thần Tiền bằng Sứ Giang Tây HD777023 – Cao 30cm 1
Bài Vị Kính HD222050 – S3 1
Đế Kê Bàn Thờ Thần Tài Đục Trơn Màu Nâu Gỗ Xoan HD222025 – Ngang 89cm 1
Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Gỗ Màu Nâu HD922153 – Ngang 48cm 1
Tổng Tiền 6.560.000 đ
0965.999.463
0965.999.463