Tượng Di Lặc bằng Bột Đá

1.900.000 đ5.500.000 đ
0326.563.698