Tượng Di Lặc bằng sứ

100.000 đ1.000.000.000 đ
0326.563.698