Văn khấn Dâng sao giải hạn đầy đủ và đúng nhất 2023

Mục lục bài viết

Trong những ngày đầu năm mới, theo phong tục của người Việt, bên cạnh việc đi chúc Tết, lễ chùa, thì dâng sao giải hạn cũng là một hoạt động quan trọng được nhiều người quan tâm. Vậy lễ cúng sao giải hạn là gì và bài Văn khấn Dâng sao giải hạn đúng chuẩn nội dung như thế nào? Tất cả thông tin trên sẽ được Đồ Thờ Huyền Đức cung cấp trong bài viết dưới đây.

Nguồn gốc lễ cúng dâng sao giải hạn

Nguồn gốc lễ cúng dâng sao giải hạn
Nguồn gốc lễ cúng dâng sao giải hạn

Theo quan niệm của một bộ phận người phương Đông, mỗi người sinh ra đều có một ngôi sao chiếu mệnh tùy theo năm. Có tất cả 24 ngôi sao quy tụ thành 9 chòm: La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Trong 9 ngôi sao này, có sao tốt đem lại tài lộc, may mắn nhưng cũng có sao xấu đem lại những điều không may, ốm đau, bệnh tật, nặng nhất là “Nam La hầu, nữ Kế đô”.

Nhiều người tin rằng thực hiện các nghi lễ thờ cúng, cầu xin sự giúp đỡ, che chở của các thế lực tâm linh sẽ giúp người không may gặp sao xấu trong năm đó được tai qua nạn khỏi. Vì thế, lễ cúng sao giải hạn ra đời.

Các sao mang hạn năm 2023

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn cho nam mạng Sao – Hạn cho nữ mạng
Quý Dậu 1993 Sao Thái Bạch – Hạn Thiên Tinh Sao Thái Âm – Hạn Tam Kheo
Giáp Tuất 1994 Sao Thủy Diệu – Hạn Ngũ Mộ Sao Mộc Đức – Hạn Ngũ Mộ
Ất Hợi 1995 Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ Sao Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Bính Tý 1996 Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Đinh Sửu 1997 Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Mậu Dần 1998 Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La
Kỷ Mão 1999 Sao Kế Đô – Hạn Địa Võng Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng
Canh Thìn 2000 Sao Vân Hán – Hạn Thiên La Sao La Hầu – Hạn Diêm Vương
Tân Tỵ 2001 Sao Thái Dương – Hạn Toán Tận Sao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyển
Nhâm Ngọ 2002 Sao Thái Bạch – Hạn Thiên Tinh Sao Thái Âm – Hạn Tam Kheo
Quý Mùi 2003 Sao Thủy Diệu – Hạn Ngũ Mộ Sao Mộc Đức – Hạn Ngũ Mộ
Giáp Thân 2004 Sao Thổ Tú – Hạn Tam Kheo Sao Vân Hán – Hạn Thiên Tinh

Ngày tốt cúng sao giải hạn năm 2023

Sau đây là những ngày tốt nhất thích hợp để gia chủ cúng sao giải hạn 2023:

 1. Cúng giải sao Thái Bạch: Ngày 15 âm hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ: 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái, 3 cây nhang. Danh xưng: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”.
 2. Cúng giải sao Kế Đô: Ngày 18 âm lịch hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ: 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái, 3 cây nhang. Danh xưng: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”.
 3. Cúng giải sao Thổ Tú: Ngày 19 âm lịch hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ: 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái, 3 cây nhang. Danh xưng: “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân”.
 4. Cúng giải sao Thủy Diệu: Ngày 21 âm lịch hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ: 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái, 3 cây nhang. Danh xưng: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”.
 5. Cúng giải sao Vân Hán: Ngày 29 âm lịch hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ: 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái, 3 cây nhang. Danh xưng: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”.
 6. Cúng dâng sao Thái Dương: Ngày 27 âm lịch hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ: 2 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái, 3 cây nhang. Danh xưng: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”.
 7. Cúng dâng sao Thái Âm: Ngày 26 âm lịch hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ: 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái, 3 cây nhang. Danh xưng: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”.
 8. Cúng dâng sao Mộc Đức: Ngày 25 âm lịch hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ: 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái, 3 cây nhang. Danh xưng: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”.

Lễ vật cúng và cách cúng sao giải hạn 2023

Lễ vật cúng dâng sao giải hạn
Lễ vật cúng dâng sao giải hạn

Lễ vật cúng sao giải hạn cách cúng sao giải hạn không đặt quá cầu kỳ nhưng gia chủ vẫn phản đảm bảo những thứ cơ bản sau:

 • Đèn hoặc nến (số lượng tùy theo từng sao).
 • Bài vị: Lưu ý bài vị sẽ có màu sắc, chữ viết khác nhau tùy theo từng sao chiếu mệnh của gia chủ.
 • Mũ vàng.
 • Đinh tiền vàng (số lượng tùy ý, không cần quá nhiều).
 • Gạo, muối.
 • Trầu, cau.
 • Hương hoa, trái cây, phẩm oản.
 • Nước (1 chai).
 • Viết sớ dâng sao giải hạn

Văn khấn dâng sao giải hạn đúng chuẩn 2023

Văn khấn Dâng sao giải hạn chuẩn nhất 2023
Văn khấn Dâng sao giải hạn chuẩn nhất 2023

Khi tiến hành cúng sao giải hạn, gia chủ dùng văn khấn giải hạn, nhưng tùy theo tên sao trong năm của các thành viên trong gia đình mà ghi theo mẫu sau đây. Trước khi đọc văn khấn cúng sao giải hạn, gia chủ đốt 3 nén nhang, quỳ lạy rồi đọc.

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.

Con kính lạy Ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

Con kính lạy (riêng phần này trong gia đình có người sao nào chiếu mệnh thì viết dòng khấn sao đó, còn các sao khác thì không viết):

Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân (nếu có người sao Thái Dương chiếu mệnh).

Đức Nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu Tinh quân (nếu có người sao Thái Âm chiếu mệnh).

Đức Đông phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh quân (nếu có người sao Mộc Đức chiếu mệnh).

Đức Nam phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh quân (nếu có người sao Vân Hán chiếu mệnh).

Đức Trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân (nếu có người sao Thổ Tú chiếu mệnh).

Đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân (nếu có người sao Thái Bạch chiếu mệnh).

Đức Bắc phương Nhâm Quý Thủy đức Tinh quân (nếu có người sao Thủy Diệu chiếu mệnh).

Đức Thiên cung Thần chủ La Hầu Tinh quân (nếu có người sao La Hầu chiếu mệnh).

Đức Địa cung Thần Vỹ Kế Đô Tinh quân (nếu có người sao Kế Đô chiếu mệnh).

Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ (chúng) con là:.. tuổi…

Cùng các thành viên trong gia đình là (liệt kê họ tên, tuổi từng thành viên trong gia đình):…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)… để làm lễ giải hạn sao (phần này viết tên các sao chiếu mệnh các thành viên trong gia đình trong năm nay)… chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Những lưu ý khi dâng sao giải hạn

 • Nghi lễ cúng sao giải hạn thường được tổ chức vào đầu năm mới theo lịch Âm lịch và sau đó diễn ra hàng tháng, tuỳ theo sao chiếu mệnh.
 • Cúng sao có thể được tổ chức tại chùa hoặc tại nhà, với tác dụng và ý nghĩa tương tự. Bạn có thể thực hiện nghi lễ tại nhà và linh hoạt trong việc lựa chọn thủ tục cần thực hiện. Quan trọng nhất là lòng thành trong việc cúng sao.
 • Khi chọn ngày để cúng giải hạn cho gia đình, bạn có thể lựa chọn một ngày thuận tiện trong tháng Giêng.
 • Cúng dâng sao tốt nhất nên được thực hiện ngoài trời, có thể là trước nhà hoặc trên sân thượng. Tuy nhiên, nếu không có không gian phù hợp, bạn cũng có thể tổ chức nghi lễ trong nhà, vì quan trọng nhất vẫn là lòng thành của bạn.

Dùng văn khấn cúng giải sao hạn chung, tùy theo tên Sao hạn hằng năm của các thành viên trong gia đình mà ghi theo mẫu ở trên. Hi vọng, bài viết trên của Đồ Thờ Huyền Đức sẽ giúp bạn giải được vậm hạn xui trong năm 2023 này. Chúc bạn luôn vui vẻ và bình an.


Xem thêm